Üyelik Sözleşmesi

TARAFLAR
Bu sözleşme bir tarafta www.malatyaotokiralama.online internet sitesi ile (bundan sonra kısaca www.malatyaotokiralama.online olarak anılacaktır.) diğer tarafta internet sitesine üye olan kullanıcılar (bundan sonra üye olarak anılacaktır.) arasında aşağıda yazılı olan maddeler çerçevesinde akdedilmiştir.

İLETİŞİM

malatyaotokiralama.online telefonu 0542 4588333 mail adresi malatyaotokiralama.online@gmail.com Üye: Üyenin kayıt için vereceği adres, telefon ve/veya mail adresidir.

SÖZLEŞMENİN KONUSU
Bu Sözleşme’nin konusu malatyaotokiralama.online un sahibi olduğu internet sitesinden üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
www.malatyaotokiralama.online da yer alan ilanlar 3. Kişilerce oluşturulmuş olup içerik, görüş ve bilgilerin doğruluğu ve yayınlanması ile ilgili tüm yasal yükümlülükler, içeriği oluşturan kullanıcıya aittir. www.malatyaotokiralama.online  ilan içeriklerinden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanıcıları bu uyarıyı peşinen kabul etmiş sayılır. Üye, internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, www.malatyaotokiralama.online ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. Üye internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi en baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır. Üye, internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının ayni, fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyetlerde bulunamaz. Üye, www.malatyaotokiralama.online ve diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye, ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, www.malatyaotokiralama.online bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutulacaktır. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, www.malatyaotokiralama.online üyeye karşı, üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. malatyaotokiralama.online gerekliliğine inandığı takdirde, her zaman tek taraflı olarak üyenin üyeliğini ayrıca müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye bu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, www.malatyaotokiralama.online hiçbir sorumluluğu yoktur. Üyeler site içerisinde bulunan grafik veya sözel hiçbir bilgiyi, veri tabanlarını kopyalamayacağını ve başka bir amaç için kullanmayacağını, siteden edindiği bilgileri kullanarak www.malatyaotokiralama.online ile rekabet ortamına girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyeler site yönetiminin talep ettiği değişiklikleri ve düzeltmeleri yapmak zorundadır aksi takdirde site yönetimi bu değişiklikleri kendisi yapar ve bu durumdan ötürü hukuki ve cezai sorumluluk üyeye aittir. Üyeler kendi hatalı bilgilendirmelerinden doğacak tüm zarardan sorumludur. malatyaotokiralama.online tarafından internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. malatyaotokiralama.online kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgileri toplanıp kullanabilir. malatyaotokiralama.online a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece kendisi ile internet, telefon, SMS, vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini malatyaotokiralama.online müşteri hizmetleri çağrı merkezine iletebilir. malatyaotokiralama.online bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’ leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye bu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılır. malatyaotokiralama.online  üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya yasal gereklere uygun hareket etmek veya www.malatyaotokiralama.online a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak, internet sitesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir. malatyaotokiralama.online internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbirler alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye malatyaotokiralama.online internet Sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. malatyaotokiralama.online sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya malatyaotokiralama.online da kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. malatyaotokiralama.online üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. Taraflar, malatyaotokiralama.online a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

SÖZLEŞMENİN FESHİ
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya www.malatyaotokiralama.online tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. www.malatyaotokiralama.online üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

İHTİLAFLERİN HALLİ
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

YÜRÜRLÜK
Üyenin, üyelik kaydı yapması, üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.